TABELL:Hastighet avhengig av tungelåsing

Denne tabellen beskriver maks tillatt hastighet avhengig av tungelåsing.

Tabell: Hastighet avhengig av tungelåsing
System for låsing av tunge
Maks tillatt hastighet [km/h]
direkte låsing og direkte deteksjon
ingen hastighetsbegrensning
min. 2 drivmaskiner av ikke oppkjørbar type
160
enkel oppkjørbar drivmaskin (for eksempel type Siemens bsg.antr. 9b)
130
drivmaskin type EB/LME JEA-30 og med motorsperre utført som snekkedrev
130
drivmaskiner av andre typer
100
palstengsel og rigel type DSI
130
palstengsel og kontrollås etter tegning S.585a
130
hakestengsel med rigel eller kontrollås
100
for øvrig
40