TABELL:Hastighet i avvik enkle sporveksler

Denne tabellen beskriver tillatt hastighet i avvik for enkle sporveksler.

Tabell: Hastighet i avvik enkle sporveksler
Sporvekseltype (stigning, radius) Hastighet i avvik [km/h]
1:9 R190 35 1)
1:9 R300 40 2)
1:12 R500 60
1:14 R760 80
1:15 R760 80
1:18,4 R1200 100
1:26,1 R2500 140
  1. Unntak: Gjelder ikke driftsbanegårder, skifteområder og andre spor uten persontrafikk. Her tillates hastigheten økt til 40 km/h.
  2. Unntak: Ved behov for å øke hastigheten til 50 km/h, skal de lokale tekniske og driftsmessige forhold for hver enkelt sporveksel vurderes spesielt.