TABELL:ICNIRPs referansenivåer for elektromagnetiske felt ved 16,7 Hz og 50 Hz, maksimale verdier for publikum

Denne tabellen beskriver ICNIRPs referansenivåer for elektromagnetiske felt ved 16,7 Hz og 50 Hz for maksimale verdier for publikum.

Tabell: ICNIRPs referansenivåer for elektromagnetiske felt ved 16,7 Hz og 50 Hz,
maksimale verdier for publikum
Frekvens (Hz) E-felt (V/m) H-felt (A/m) B-felt (μT)
16,7 5 000 240 300
50 5 000 160 200