TABELL:ICNIRPs referansenivåer for elektromagnetiske felt ved 16,7 Hz og 50 Hz, maksimale verdier for yrkesaktive

Denne tabellen beskriver ICNIRPs referansenivåer for elektromagnetiske felt ved 16,7 Hz og 50 Hz, for maksimale verdier for yrkesaktive.

Tabell: ICNIRPs referansenivåer for elektromagnetiske felt ved 16,7 Hz og 50 Hz,
maksimale verdier for yrkesaktive
Frekvens (Hz) E-felt (V/m) H-felt (A/m) B-felt (μT)
16,7 20 000 1 200 1 500
50 10 000 800 1 000