TABELL:Indikering av fiktivt sluttpunkt

Denne tabellen beskriver indikering av fiktivt sluttpunkt

Tabell: Indikering av fiktivt sluttpunkt
Nr. Indikering S O D
1. Fiktivt sluttpunkt statisk indikering X X
2. Nummer til fiktivt sluttpunkt X
3. Fiktivt sluttpunkt som sluttpunkt for magasinert togvei X X