TABELL:Indikering av hovedsignal

Denne tabellen beskriver indikering av hovedsignal

Tabell: Indikering av hovedsignal
Nr. Indikering S O D
1. Hovedsignal viser kjøring forbudt X X X
2. Hovedsignal viser kjørsignal X X X
3. Signalidentifikasjon X
4. Feil i hovedsignal. X X X
5. Hovedsignal sperret/satt til stopp X X X
6. Automatisk signalstilling for enkeltsignal X X X
7. Automatisk togveistilling X X X
8. Begynnelses- og sluttpunkt for magasinering X X
9. Tidsutløsning av togvei X X
10. Akustisk alarm for rødlyspassering slått av X X X
11. Avsporingsindikator utløst og stilt hovedsignal i stopp X X X