TABELL:Indikering av rasvarslingsanlegg

Denne tabellen beskriver indikering av rasvarslingsanlegg

Tabell: Indikering av rasvarslingsanlegg
Nr. Indikering S O D
1. Rasfare X X X
2. Feil ved rasvarslingsanlegg X X X