TABELL:Indikering av sporavsnitt

Denne tabellen beskriver indikering av sporavsnitt

Tabell: Indikering av sporavsnitt
Nr. Indikering S O D
1. Fritt X X X
2. Belagt X X X
3. Del av togvei X X X
4. Sikkerhetssone til togvei X X X
5. Del av skiftevei X X X
6. Frigitt for lokal skifting X X X
7. Feil under utløsning av togvei X X X
8. Sperret for skiftevei og togvei X X X
9. Nummer på sporavsnitt X
10. Kontaktledningsspenning frakoblet X X X
11. Reset av sporavsnitt(akseltellere) X X