TABELL:Indikering av stasjonsboksdiagram

Denne tabellen beskriver indikering i stasjonsboksdiagram

TABELL:Indikering av stasjonsboksdiagram
Nr. Indikering S O D
1. Stasjonstyrt/fjernstyrt X X X
2. Automatisk gjennomgangsdrift X X X
3. Automatisk togveisstilling X X X
4. Alle signaler sperret i stopp X X X
5. Alarm X X X
6. Alarm ved rødlyspassering X X X
7. Kontaktledningsspenning frakoblet X X X
8. Vekselvarme på/feil X X
9. Frigitt for lokal skifting X X X
10. Magasinering X X X
11. Tidsutløsning av togvei X X X