TABELL:Indikering av stoppskilt

Denne tabellen beskriver indikering av stoppskilt

Tabell: Indikering av stoppskilt
Nr. Indikering S O D
1. Stopp (normaltilstand) Designbeslutning
2. Sluttpunkt/stopp i togvei eller OS-vei ikke kvittert Designbeslutning
3. Togvei/skiftevei med status Designbeslutning
4. Sperret/satt til stopp Designbeslutning
5. Status for magasinert start og sluttpunkt Designbeslutning
6. Automatisk togveistilling basert på sikringsanlegg Designbeslutning
7. Automatisk togveistilling basert på ruteplan Designbeslutning
8. Akustisk alarm for rødlyspassering slått av Designbeslutning