TABELL:Indikering av sveivskap

Denne tabellen beskriver indikering av sveivskap

Tabell: Indikering av sveivskap
Nr. Indikering S O D
1. Sveiv i kontroll X
2. Sveiv ikke i kontroll X X