TABELL:Indikering av tognummer

Denne tabellen viser beskriver indikering av tognummer

Tabell: Indikering av tognummer
Nr. Indikering S O D
1. Tognummer X X X
2. Tog som avviker fra ruteplan X X X
3. Ukjent tognummer X X X
4. Tognummer på fritt sporavsnitt X X X
5. Rødlyspassering X X X
6. Feil i tognummerforflyttning X X X
7. Tognummer med aktuelt kjøremodus (L2) Designbeslutning
8. Togposisjon og kjøreretning (f.eks. på plattform, foran signal, ukjent) (L2) Designbeslutning
9. Tognummer kan ikke vises som normalt (f.eks., feil, avkortet) (L2) Designbeslutning
10. Feil på tognummer (f.eks. slettet) (L2) Designbeslutning
11. RBC har sendt nødstoppmelding til tog (L2) Designbeslutning
12. Status på radioforbindelse RBC med tog (L2) Designbeslutning
13. Teknisk avvik detektert ved tilstandsovervåking hvor definert (L2) Designbeslutning