TABELL:Indikering av veisikringsanlegg

Denne tabellen beskriver indikering av veisikringsanlegg

Tabell: Indikering av veisikringsanlegg
Nr. Indikering S O D
1. Planovergang i normalstilling X X X
2. Planovergang sperret X X X
3. Feilindikering hvis planovergangen har vært sperret i mer enn 5 minutter X X X
4. Angivelse dersom planovergang må sperres manuelt (signalavhengighet) X X
5. Feil ved veisikringsanlegg X X
6. Kilometerangivelse, sikringsmåte og navn på planovergang X X