TABELL:Inngrepskriterier for bearbeiding, bølgelengde 0 – 300 mm

Denne tabellen beskriver inngrepskriterier for bearbeiding for bølgelengder 0 – 300 mm.

Tabell: Inngrepskriterier for bearbeiding, bølgelengde 0 – 300 mm
Sth
(km/h)
Trafikkbelastning
(MBT/år)
Bølgedybde - korte bølger
RMS-verdier «topp til bunn»-verdier
130 ≤ v ≤ 160 ≥ 4 0,02 mm 0,06 mm
< 4 0,03 mm 0,08 mm
v < 130 ≥ 2 0,03 mm 0,08 mm
< 2 0,05 mm 0,15 mm