TABELL:Isolerte skjøter for montering i verksted - type "S"

Denne tabellen beskriver isolerte skjøter for montering i verksted, av type "S".

Isolerte skjøter for montering i verksted - type "S"
Profil Vinkel

profilmellomlegg

laskehull skinnekvalitet Tegning Artikkelnummer
L=6000 mm L=7200 mm L=10800 mm
49E1 90° 6 R350HT KO-067024 104210 103571 ikke tilgjengelig
30° 4 KO-701767 105631 105914
54E3 90° 6 R350HT KO-067023 106487 103572 110693
30° 4 KO-701767 107881 105873 ikke tilgjengelig
54E4 90° 6 R400HT KO-067023 110215 ikke tilgjengelig
60E1 90° 6 R350HT KO-067022 103509 108023 107070
30° 4 R350HT KO-701768 102.051.75 102.051.78 102.051.79
60E2 90° 6 R400HT KO-067022 110216