TABELL:Jordfeilovervåkere og grenser for registrering av jordfeil

Denne tabellen beskriver hvordan ulike jordfeilovervåkere skal detektere jordfeil.

Tabell: Jordfeilovervåkere og grenser for registrering av jordfeil
Jordfeilovervåker Spenning [V] Isolasjonsmotstand mot jord [Ω]
EB 220/230
1000
36/40
300
TJ-1 220/230
1000
36/40
1000
DSI 1978 220/230
40 k
36/40
40 k
A/B strøm < 55V
Isolasjonsmotstanden mellom spenningslist og jord må være slik at
lekkasjestrøm ikke kan overstige 2,2 mA