TABELL:Karakteristiske verdier for vertikale laster for Lastmodellene SW

Denne tabellen beskriver karakteristiske verdier for vertikale laster for Lastmodellene SW.

Tabell: Karakteristiske verdier for vertikale laster for Lastmodellene SW
Lastklassifikasjon qvk (kN/m) a (m) c (m)
SW/0 133 15,0 5,3
SW/2 150 25,0 7,0