TABELL:Kategori for elektrotekniske rom med sårbart utstyr

Denne tabellen beskriver kategorier for elektrotekniske rom med sårbart utstyr.

Tabell: Kategori for elektrotekniske rom med sårbart utstyr
Kategori Beskrivelse Redundans for utstyr
(Gjenstand for revisjon)
Konsekvens
0
Elektrotekniske rom med sårbart utstyr som har utstyr av nasjonal betydning for togfremføringen.
(Spesielt teknisk utstyr (tjenere mm.) for togledersentral, teknisk utstyr for sentral driftsovervåking (24/7), nasjonal ERTMS-sentral, GSM-R-sentral)
Dubleres med full redundans på to geografiske steder. Utfall på ett sted: ingen konsekvens
Utfall begge steder: total stans
1
Elektrotekniske rom med sårbart utstyr, f.eks. med noder i det nasjonale transmisjonsnettet, basestasjonkontrollere for GSM-R, regional ERTMS-installasjon eller tjenerpark for nasjonal IKT-støtte Dubleres med lokal redundans Kan medføre stans eller forsinkelse
over store deler av det nasjonale jernbanenettet
2
Elektrotekniske rom med sårbart utstyr, f.eks. med aksessnoder i det regionale transmisjonsnettet, ERTMS/sikringsanlegg Tilpasset feiltolerant installasjon. Stans eller forsinkelse
over store deler av jernbanestrekningen
3
Elektrotekniske rom med sårbart utstyr, f.eks. med aksessnoder, ERTMS/sikringsanlegg - Lokale avvik
3 skap
Elektrotekniske rom i frittstående skap - Lokale avvik