TABELL:Kjørehastigheter

Denne tabellen beskriver krav til bredde fra senterlinje spor til innside rekkverk eller støyskjerm ved ulike kjørehastigheter.

Tabell: Krav til bredde ved ulike kjørehastigheter
Hastighet (V) [km/h] Bredde [mm]
0 ≤ V ≤ 100 ≥ 3100
100 < V ≤ 200 ≥ 3300
200 < V ≤ 300 ≥ 3500