TABELL:Koeffisienter for trekk- og bremsekrefter på konstruksjoner i klasse (a) og (b)

Denne tabellen beskriver koeffisienter for trekk- og bremsekrefter på konstruksjoner i klasse (a) og (b).

Tabell: Koeffisienter for trekk- og bremsekrefter på konstruksjoner i klasse (a) og (b)
Total lengde av konstruksjonen Helsveist spor Glideskjøt ved en ende
(m) Enkelt- eller dobbeltspor Enkelt- eller dobbeltspor
30 0,5
60 0,5 0,6
90 0,6 0,65
120 0,7 0,70
150 0,75 0,75
180 0,80
210 0,85
240 0,90
270 0,90
300 0,90