TABELL:Konsept for plassering av brytere i bruk i Bane NOR

Denne tabellen beskriver konsept for plassering av brytere i bruk i Bane NOR.

Konsept for plassering av brytere i bruk i Bane NOR
Konsept Bruk Beskrivelse og krav
Dobbeltspor:
Sammenkoblede kontaktledningsanlegg på dobbeltspor Foretrukken løsning*: Bryterplassering skal legge til rette for dette konseptet Koblingskonsept 2L
Separate kontaktledningsanlegg på dobbeltspor Alternativ løsning: For strekninger som er viktige for gjennomgående effektoverføring. Omfattende i bruk i dag og kan brukes videre uten endring Koblingskonsept 2M
Enkeltspor:
Under utarbeidelse

* Det gjenstår ferdigstillelse av enkelte vurderinger for å endelig kunne angi at koblingskonsept 2L er foretrukken løsning. Det er foreløpig ikke identifisert farer ved konseptet som utgjør en ikke akseptabel/tolererbar risiko. Blant annet er det behov for ytterligere avklaringer/optimalisering mot arbeidsområder ved ERTMS.