TABELL:Kontroll av fyllmasser

Denne tabellen beskriver kontroll av fyllmasser.

Tabell: Kontroll av fyllmasser
Fyllmasse Tilsyn Klassifisering av fyllmasse Komprimeringskontroll
Prøve for hver Prøve for hver
Stein Inspeksjon Utføres ikke Antall passeringer
Sand og grus Inspeksjon 1000 m3 1000 m3
Silt Kontinuerlig 1000 m3 1000 m3
Leire og leirig morene Kontinuerlig Spesielle krav Spesielle krav