TABELL:Korreksjonsfaktor målinger av tørrfilmtykkelse

Denne tabellen beskriver korreksjonsfaktor på 25 μm for ulike belegg i et system påført blåserenset stål.

Beskrivelse av beleggtykkelse Avlesninger på blåserenset og malt flate ved justering/kalibrering på blåst stål Avlesninger på blåserenset og malt flate ved justering/kalibrering på planslipt stål
Sink, min. 100 μm Min. 100 μm Sink, min. 125 μm
Tie coat, min. 25 μm Min. 125 μm Sink, min. 150 μm
Mellomstrøk, min. 100 μm Min. 225 μm Sink, min. 250 μm
Siste strøk, min. 60 μm Min. 285 μm Sink, min. 310 μm