TABELL:Krav til avstand

Denne tabellen beskriver krav til avstand for lagring av gjenstander langs sporet.

Tabell: Krav til avstand
Høyde Rettlinjet spor Indre side av kurve/ overgangskurve Ytre side av kurve/ overgangskurve
Høyde < 600 mm 2200 mm 2200 mm 2200 mm
Høyde ≥ 600 mm 2200 mm 2900 mm 2500 mm