TABELL:Krav til diameter og fall for selvrensende stikkrenner

Tabell: Krav til diameter og fall for selvrensende stikkrenner
Rørmateriale Diameter

[mm]

Fall [‰]
Min (1) Maks (2) Maks (3)
Betong 600 6 10-15 100
800 5,5 5-10 90
1400 5 5 70
2000 4 5 60
Plast 600 6 5-10 70
800 5 5-10 60
1200 4 5 40
Korrugert stål 1000 20 20
1400 18 20
2000 16 20
  • Min (1): Minste fall ut fra krav til innløpskontroll og selvrensing
  • Maks (2): Største fall med hensyn til fare for erosjon nedstrøms
  • Maks (3): Største fall på grunn av fare for rørslitasje