TABELL:Krav til geodetisk kvalitet i grunnriss

Denne tabellen beskriver krav til geodetisk kvalitet i grunnriss.

Tabell: Krav til geodetisk kvalitet i grunnriss
Kvalitetsklasse Geodetisk kvalitet i grunnriss
p (ppm) k (mm)
A 10 10
B1 0 5
B2 0 10
B3 0 15