TABELL:Krav til geodetisk kvalitet i høyde

Denne tabellen beskriver krav til geodetisk kvalitet i høyde.

Tabell: Krav til geodetisk kvalitet i høyde
Kvalitetsklasse Geodetisk kvalitet i grunnriss
p (ppm) k (mm)
A 5 5
B1 0 3
B2 0 5
B3 0 10