TABELL:Krav til geodetisk kvalitet ved innmåling av spor

Denne tabellen beskriver krav til geodetisk kvalitet ved innmåling av spor fra fastmerkenett.

Tabell: Krav til geodetisk kvalitet ved innmåling av spor fra fastmerkenett
Kvalitetsklasse p (ppm) k (mm)
Q0-Q1 0 3
Q2-Q5 0 5