TABELL:Krav til geodetisk kvalitet ved innmåling av spor med satelittbasert måleteknikk

Denne tabellen beskriver krav til geodetisk kvalitet ved innmåling av spor med satelittbasert måleteknikk.

Tabell: Krav til geodetisk kvalitet ved innmåling av spor med satelittbasert måleteknikk
Kvalitetsklasse p (ppm) k (mm)
Q0-Q1 N/A N/A
Q2-Q5 0 10