TABELL:Krav til reservestrømsforsyning på sted der det er et elektroteknisk rom med telekommunikasjon

Denne tabellen beskriver krav til reservestrømsforsyning på sted der det er et elektroteknisk rom med telekommunikasjon.

Tabell: Krav til reservestrømsforsyning på sted der det er et elektroteknisk rom med telekommunikasjon
Teknisk løsning Kategori 0 Kategori 1 Kategori 2 Kategori 3 Kategori 3
skap
Primærforsyning
230/400 V a mulig mulig mulig mulig
22 kV a mulig mulig mulig mulig
Reservestrømforsyning
Antall (diesel)aggregater, 230/400 V a 1 b
Drivstoffbeholdning, minimum driftstid a 72 h
Aggregatkontakt m/vender a mulig Ja Ja
UPS (230/400 V),
Redundante kurser i fysisk adskilte føringer e
a 60 min,
mulig
8 h c,
mulig
(8 h) c, d,
mulig
Likeretter/batteri (DC),
Redundante kurser i fysisk adskilte føringer e
a 60 min,
mulig
8 h c,
mulig
(8 h) c, d,
mulig
mulig,
a Prosjekteres etter EN 50600-serien.
b Dersom en vurdering av sårbarhet tilsier det, kan ekstra aggregat inkluderes.
c Utvidet driftsreserve må vurderes der det tar lang tid å etablere generatordrift.
d Behovet for UPS/batterier skal dokumenteres.
e Fra skinner med fordeling føres to individuelle kurser i forskjellige føringsveier til utstyr/kabinett. Ved avbrudd på den ene kursen vil utstyret/kabinettet fortsatt ha forsyning.
Eksempel: Likeretter og UPS kan ha en modulær oppbygning med flere parallelle moduler, noe som gir en feiltolerant løsning når en modul frakobles på grunn av en intern feil.