TABELL:Krav til signalmast og tiltak ved feil

Denne tabellen beskriver krav til signalmast og tiltak ved feil

Tabell: Krav til signalmast og tiltak ved feil
Signalmast ute av lodd [°] Tiltak
> 2 - ≤ 5 Rapporteres til infrastruktureier
> 5 Utbedres snarest