TABELL:Krav til spenning og frekvens for dieselaggregat

Denne tabellen beskriver krav til spenning og frekvens for dieselaggregat

Tabell: Krav til spenning og frekvens for dieselaggregat
Omformertype Spenning [V] Frekvens[Hz]
Krav Toleranse Krav Toleranse
EGA
220
± 4,4
50
± 0,25