TABELL:Krav til spenning og frekvens for statisk omformer

Denne tabellen beskriver krav til statisk omformer av type JoTek og ElTek

Tabell: Krav til spenning og frekvens for statisk omformer
Omformertype Spenning [V] Frekvens [Hz]
Krav Toleranse Krav Toleranse
JoTek og ElTek 220 ± 4,4 50 ± 0,25
95 ± 0,475
105 ± 0,525
230 ± 4,6 50 ± 0,25
95 ± 0,475
105 ± 0,525