TABELL:Krav til sporets ekvivalente konisitet

Denne tabellen beskriver krav til sporets ekvivalente konisitet.

Tabell: Krav til sporets ekvivalente konisitet
Hastighet [km/h] Maksimal gjennomsnittlig ekvivalent konisitet over 100 m
v ≤ 60 Ingen krav
60 < v ≤ 120 0,40
120 < v ≤ 160 0,35
160 < v ≤ 230 0,30
v > 230 0,25