TABELL:Krav til statisk stivhet for ballastmatter

Denne tabellen beskriver krav til statisk stivhet for ballastmatter.

Tabell: Krav til statisk stivhet for ballastmatter
Aksellast (kN) Hastighet (km/h) CSTAT FP (N/mm3) 1)
≤ 160 v ≤ 120 ≥ 0,02
160 - 250 v ≤ 120 ≥ 0,03
120 < v ≤ 200 ≥ 0,06
v ≥ 200 ≥ 0,10

1) Statisk stivhet til ballastmatte er målt ved bruk av flat plate (FP)