TABELL:Krav til vertikalkurver for eksisterende baner

Denne tabellen beskriver krav til vertikalkurver for eksisterende baner.

Tabell: Krav til vertikalkurver for eksisterende baner
V ≤ 130 km/h V > 130 km/h
Rv = 20 V + 500 [m] Rv = 100 V - 10000 [m]
  1. Unntak: I lavbrekk kan Rv = 500 m benyttes uavhengig av hastighet.