TABELL:Krav til vertikalkurver for nye baner

Denne tabellen beskriver krav til vertikalkurver for nye baner.

Tabell: Krav til vertikalkurver for nye baner
Normale krav Minste krav
Rv = V2/2,6 [m]

Minste Rv = 4000 m

Rv = V2/3,9 [m]

Minste Rv = 2500 m