TABELL:Kvalitetsklasser

Denne tabellen beskriver kvalitetsklassene sporet er delt inn i med hensyn på strekningshastighet.

Tabell: Kvalitetsklasser
Kvalitetsklasse Hastighet (km/h)
Q0 230 < V ≤ 300
Q1 160 < V ≤ 230
Q2 120 < V ≤ 160
Q3 80 < V ≤ 120
Q4 40 < V ≤ 80
Q5 V ≤ 40