TABELL:Maksimal avstand mellom evakuerings- og redningspunkt

Denne tabellen beskriver maksimal avstand mellom evakuerings- og redningspunkt.

Tabell: Maksimal avstand mellom evakuerings- og redningspunkt
Kategori av rullende materiell i
samsvar med punkt 4.2.3
Maksimal avstand mellom evakuerings- og redningspunktene
Kategori A 5 km
Kategori B 20 km