TABELL:Maksimal størrelse og avstand mellom felt

Denne tabellen beskriver maksimal størrelse og avstand mellom felt for vann- og frostsikring.

Tabell: Maksimal størrelse og avstand mellom felt
Maksimal størrelse på felt Minimumsavstand mellom felt
5 m2 10 m
10 m2 20 m
25 m2 50 m
50 m2 100 m