TABELL:Minimum avstand i luft for ulike impulsholdespenninger i lavspenningsanlegg avhengig av lokalisering

Denne tabellen beskriver minimum avstand i luft for ulike impulsholdespenninger i lavspenningsanlegg avhengig av lokalisering.

Tabell: Minimum avstand i luft for ulike impulsholdespenninger i lavspenningsanlegg avhengig av lokalisering
Impulsholdespenning
UNi
Minimum isolasjonsavstand
[mm]
Innendørs i kapsling Innendørs uten kapsling Utendørs
6 kV 5,5 10,0 19,0
4 kV 3,0 7,0 15,0
2,5 kV 1,5*) 5,5 11,5
1,5 kV 0,5**) 5,5

*) 1,6 mm i PD4
**) 0,8 mm i PD3