TABELL:Minimumskrav til isolasjonsresistans for sporvekselvarmeelement

Denne tabellen beskriver minimumskrav til isolasjonsresistans for sporvekselvarmeelement.

Tabell: Minimumskrav til isolasjonsresistans for sporvekselvarmeelement
Spenningsnivå
på elementer
Testspenning Isolasjonsresistans
Nyanlegg
Isolasjonsresistans
Brukte elementer
Isolasjonsresistans
Minimumsverdi
(se tekst)
60 V
500 V DC
10,0 MΩ
10,0 kΩ
2,0 kΩ
230 V
500 V DC
10,0 MΩ
10,0 kΩ
2,0 kΩ