TABELL:Minimumskrav til isolasjonsresistans i lavspenningsanlegg

Denne tabellen beskriver minimumskrav til isolasjonsresistans i lavspenningsanlegg.

Tabell: Minimumskrav til isolasjonsresistans i lavspenningsanlegg
Spenningsnivå Isolasjonsresistans Testspenning
Opp til 50 V
0,5 MΩ
250 V DC
Opp til og med 500 V
1,0 MΩ
500 V DC
Over 500 V
1,0 MΩ
1000 V DC