TABELL:Minste kurveradius for kurveveksler

Denne tabellen beskriver minste kurveradius for kurveveksler.

Tabell: Minste kurveradius for kurveveksler
Sporvekseltype (stigning, radius) Minste kurveradius i hovedspor, R
1:9 R300 1000 m
1:12 R500 600 m
1:14 R760 600 m
1:18,4 R1200 1
1:26,1 R2500 1
  1. Klotoideveksler skal ikke krummes