TABELL:Minstekrav til lysåpning i dør

Denne tabellen beskriver minstekrav til lysåpning i dør.

Tabell: Minstekrav til lysåpning i dør
Type rom Tobladet dør
(bredde x høyde) mm
Enkel dør
(bredde x høyde) mm
Felt over dør
Elektroteknisk rom i kategori 0 og 1 1800 x 2350 - (mulig, risikovurering av skallsikring)
Høyspenningsrom med transformator 1800 x 2350 - (mulig)
Elektrotekniske rom (generelt) (mulig) 900 x 2350 (mulig)
Kiosk (mulig) 800 x 2350 (mulig)
AT-kiosk Nødvendig lysåpning (alternativt løfte av tak) ved utskifting av transformator
Omformer Tilpasses i hvert enkelt tilfelle
Prefabrikkert frittstående nettstasjon Ingen særkrav