TABELL:Nivaoverganger

Denne tabellen omhandler nivåoverganger mellom ulike nivåer av ERTMS/ETCS

Tabell: Nivåoverganger
til \ fra 0 STM 2
0 Ikke aktuelt Ja Ja
STM Ja Nei[1] Ja
2 Ja Ja Ja[2]
  1. Ikke aktuelt, det er utelukkende ATC som er tillatt klasse B-system i Norge.
  2. Overgang fra nivå 2 til nivå 2 er å betrakte som overlevering mellom to RBC, og er beskrevet i ERA - Current legal reference og SUBSET-039 - FIS for the RBC/RBC Handover.