TABELL:Overgangsskinner

Denne tabellen beskriver overgangsskinner.

Tabell: Overgangsskinner
Overgangsskinne Skinnekvalitet Lengde Artikkel nr.
60E1 / 54E3 Høyre R260Mn 12000 mm 108139
60E1 / 54E3 Venstre R260Mn 12000 mm 106264
60E1 / 54E3 Høyre R350HT 12000 mm 107704
60E1 / 54E3 Venstre R350HT 12000 mm 106475
60E1 / 49E1 Høyre R260Mn 12000 mm 105597
60E1 / 49E1 Venstre R260Mn 12000 mm 103616

Høyre og venstre angir hvilken skinnestreng overgangsskinnen er tilpasset sett i retning fra det minste mot det største profilet.