TABELL:Overgangsskinner

Denne tabellen beskriver overgangsskinner.

Tabell: Overgangsskinner
Overgangsskinne Skinnekvalitet Lengde F.nr.
60E1 / 54E3 Høyre R260Mn 12000 mm 101.965.150
60E1 / 54E3 Venstre R260Mn 12000 mm 101.965.160
60E1 / 54E3 Høyre R350HT 12000 mm 101.965.170
60E1 / 54E3 Venstre R350HT 12000 mm 101.965.180
60E1 / 49E1 Høyre R260Mn 12000 mm 101.965.190
60E1 / 49E1 Venstre R260Mn 12000 mm 101.965.200

Høyre og venstre angir hvilken skinnestreng overgangsskinnen er tilpasset sett i retning fra det største mot det minste profilet.