TABELL:Overharmonisk belastning

Denne tabellen beskriver belastningens antatte fordeling av de enkelte overharmoniske størrelser ved forskjellige verdier av THD.

Belastningens antatte fordeling av de enkelte overharmoniske ved forskjellige verdier av THD
THD IS I1 I3 I5 I7 I9
0,31 1,00 0,95 0,27 0,11 0,07 0,04
0,58 1,00 0,87 0,46 0,19 0,12 0,07
0,96 1,00 0,71 0,62 0,25 0,16 0,09