TABELL:Parametere for betong for antennemaster

Denne tabellen beskriver relevante parametere for betong som brukes til antennemaster.

Miljøklasse1 MA
Soliditetsklasse C45
Luftinnhold2 4,5 +- 1,5%
Kontrollklasse Normal

1Verdien må vurderes for hver site, på grunn av krav til vann- og frostmotstand.

2Angitt miljøklasse skal betraktes som et minstekrav.