TABELL:Partialfaktor ved stabilitets- og bæreevneberegninger med ADP-metoden

Denne tabellen beskriver partialfaktor ved stabilitets- og bæreevneberegninger med ADP-metoden.

Tabell: Partialfaktor γM ved stabilitets- og bæreevneberegninger med ADP-metoden
Analysetype Konsekvensklasse Bruddmekanisme
Seigt Nøytralt Sprøtt
Totalspenningsanalyse, ADP-metoden CC1 Mindre alvorlig
1,40
1,40
1,40
CC2 Alvorlig
1,40
1,40
1,50
CC3 Meget alvorlig
1,40
1,50
1,60